konsultacje OnLine od 2011 r.

Przejdź do treści
Szanowni użytkownicy portalu, w niniejszym artykule zamieszczono wiele grafik, zdjęć. Sam oceń z czym się utożsamiasz, które zdjęcie budzi Twoją wyjątkową ciekawość, a może podziw czy nostalgie... Treść artykułu myślę, że pomoże zrozumieć jaką masz faktycznie orientacje seksualną :)


Orientacja seksualna

 

Teorie, rodzaje, zaburzenia związane z orientacją


Trwały odczuwany wewnętrznie popęd i pożądanie osób płci odmiennej bądź tej samej.
Uwaga: Żadna orientacja seksualna sama w sobie nie jest uznawana za zaburzenie. (dlatego nie leczy się homoseksualizmu czy biseksualizmu…)


Teorie orientacji płciowej:

Z. Freud (dwubiegunowy model orient. seks.): najstarsze badania orientacji, obowiązująca skala od hetero- do homoseksualizmu

A. Kinsey (jednowymiarowy model orient. seks.) : 7-stopniowa skala
0 - osoba o nastawieniu heteroseksualnym, bez komponentu homoseksualnego
1 - osoba o nastawieniu zdecydowanie heteroseksualnym, jedynie przypadkowy homoseksualizm
2 - osoba o nastawieniu zdecydowanie heteroseksualnym, lecz z bardziej niż przypadkowym homoseksualizmem
3 - osoba o nastawieniu zarówno homoseksualnym, jak i heteroseksualnym
4 - osoba o nastawieniu zdecydowanie homoseksualnym, lecz z bardziej niż przypadkowym heteroseksualizmem
5 - osoba o nastawieniu zdecydowanie homoseksualnym, jedynie przypadkowy heteroseksualizm
6 - osoba o nastawieniu wyłącznie homoseksualnym


M.Storms (dwuwymiarowy model orient seks.):
BISEKSUALIZM jest wysoki w skali hetero- i homoseksualności
HOMOSEKSUALIZM jest wysoki w skali homo- i niski w skali heteroseksualności
HETEROSEKSUALIZM jest wysoki w skali hetero- i niski w skali homoseksualności
ASEKSUALIZM niski w skali homo- i niski w skali heteroseksualności.


J. Money (postulował dwa równoległe aspekty orientacji zamiast ich dwubiegunowości) - wprowadził def.:
- homofilik: można nim być, nie będąc lesbijką ani gejem, ponieważ te dwa określenia implikują styl życia z pewnym stopniem świadomości i identyfikacji z większą społecznością gejów i lesbijek
-  homofilia/heterofilia: nie oznacza indywidualnego aktu na bazie uczuć erotycznych, np. ktoś może żyć w celibacie lub używać heterofilnej fantazji do ułatwienia doznań homoseksualnych.
- orientacja seksualna: odzwierciedlenie atrakcyjności dla kogoś tej samej płci, innej lub obu
- homoseksualizm: niski poziom heterofilii i wys. poziom homofilii
- heteroseksualizm: wysoki poziom heterofilii i niski poziom hemofilii
- biseksualizm: wysoki poziom heterofilii i wys. poziom hemofilii
- aseksualizm: niski poziom heterofilii i niski poziom hemofiliiM. Shively i J. DeCecco: rozpatrywali orientacje seksualne w 2 aspektach:
- zachowań (preferencje instrumentalne)
- uczuć (preferencje emocjonalne)
Badacze ci uważali, że rozwój tych aspektów jest asynchroniczny. Emocjonalny rozwija się raptownie w dzieciństwie, instrumentalny w okresie dojrzewania.

Zaburzenia związane z orientacją seksualną

F 66.0 Zaburzenia dojrzewania seksualnego - cierpienie z powodu niepewności co do tożsamości płciowej lub orientacji seks. prowadzące do wystąpienia lęku lub depresji, najczęściej dotyczy adolescentów.

F 66.1 Orientacja ego-dystoniczna - brak akceptacji orient. seks. Identyfikacja płciowa lub preferencje płciowe są ustalone, ale z powodu współistniejących zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania występuje pragnienie odmienności i dążenie do zmiany płci.

Krytykę pojęcia orientacji seksualnej przedstawiła dr Katarzyna Bojarska. Zauważa ona, że brak jest obiektywnego kryterium, pozwalającego przyporządkować ludzi do dwóch czy trzech rozłącznych kategorii - orientacji seks. Granice między ludźmi są płynne a wszelkie podziały arbitralne (np. do jakiej orientacji seks. zakwalifikować zamężną kobietę, szczęśliwą w obecnym związku, która w okresie dorastania była zakochana w swej koleżance z klasy?).

Problemy z określeniem orientacji seks. pojawiały, się ilekroć próbowano ocenić, ile jest w populacji osób homo-, hetero- i biseksualnych. Wyniki były inne, gdy pytano o doświadczenia seks. z osobami tej samej lub odmiennej płci, inne gdy pytano o kierunek potrzeb seks. lub o to, w jakiej płci zakochiwały się osoby badane.


Dr Bojarska proponuje w miejsce dotychczasowej teorii orientacji seks. alternatywną teorię queer, która skuteczniej wyjaśnia ludzką różnorodność płciową i seksualną, zarówno wewnątrz- jak i międzykulturową.

Założenia teorii queer:
- różnorodność jest cechą rzeczywistości
- nie jest prawdą, że ludzie dzielą się na skończony zbiór odrębnych, inherentnie różnych typów
- to, jacy jesteśmy, wynika z interakcji oddziałujących na nas czynników biologicznych, społecznych i środowiskowych
- system pojęć dotyczących płci i seksualności nie oddaje rzeczywistości, język jest tylko niedoskonałą nakładką na rzeczywistość
- określenia seksualności to tylko sztuczne konstrukty, które zafałszowują faktyczną różnorodność i płynność ludzkich cech


W ostatnich latach uaktywniła się grupa osób postulujących uznanie czwartej orientacji seks. - ASEKSUALNEJ. Osoby te, zwące się często „Asami” twierdzą, że stanowią odrębną orientację, bo niechęć do seksu nie jest ich wyborem, tylko naturalną, wrodzoną skłonnością.

Typologia osób aseksualnych obejmuje:
- typ A: występuje popęd seks., nie występuje uczucie romantycznej miłości
- typ B: nie występuje popęd seks., występują uczucia romantycznej miłości
- typ C: występuje popęd seks., występują uczucia romantycznej miłości
- typ D: nie występuje popęd seks., nie występuje uczucie romantycznej miłości.


Dotychczas nie przeprowadzono rzetelnych badań na osobach aseksualnych, jednak w raportach o seksualności Brytyjczyków blisko 1% respondentów zadeklarowało zupełny brak zainteresowania seksem. Trzeba jednak odróżnić seksualność, czyli brak zainteresowania seksem od awersji seks., czyli niechęci do seksu i tematyki seks.

Szerokie spektrum objawów, które deklarują ”Asy”, sugeruje, że przynajmniej u części z nich brak zainteresowania seksem jest spowodowany innymi zaburzeniami (np. brakiem lub utratą potrzeb seks., depresją, zab. osobowości, przewlekłym stresem) lub przyjmowaniem leków. 
 
 
Orientacja seksualna, LGBT  w internecie
Orientacja seksualna, LGBT
LGBT  w internecie
możliwe relacje seksualne ludzi w internecie
Namiętność seksualna w internecie
Zadowolona, szczęśliwa para w internecie
Orientacja seksualna w internecie
sex homoseksualny
Orientacja seksualna mężczyzn
LGBT, co to jest, orientacja seksualnaw internecie
Akt małżeński a orientacja seksualna  w internecie
związek a orientacja seksualna w internecie
Szczęśliwe życie a orientacja seksualna w internecie
Ślub a orientacja seksualna w internecie
Związki partnerskie a orientacja seksualna w internecie
Wspólne życie a orientacja seksualna w internecie
Małżeństwo a Orientacja seksualna w internecie
Medycyna Grzegorz Ledniowski
NIP: 6342546099
REGON: 160057326
Medycyna Agnieszka Ledniowska
NIP: 6412223161
REGON: 241108512
uropolska@gmail.com
A.D.2020
Wróć do spisu treści