konsultacje OnLine od 2011 r.

Przejdź do treści
zachowania i upodobania seksualne
– badania A. Kinsey’a


Kinsey w swoich badaniach przeprowadził ponad 10 000 wywiadów z dorosłymi mężczyznami i kobietami, pytając o ich zachowania i upodobania seksualne (5300 mężczyzn i 5940 kobiet). Zgromadził dane na temat stosunków seksualnych pozamałżeńskich i małżeńskich, homoseksualizmu, masturbacji i innych form aktywności seksualnej oraz wzorców zachowań seksualnych w zależności od płci, wykształcenia, wyznania i innych czynników socjologicznych.
 
Raport Kinseya zawierał ponad 500 pytań, a z badań wynikało, że 86% dorosłych ludzi żyje w sprzeczności z kodeksem obyczajowym.
 
 


Orientacja seksualna

Największe kontrowersje wywołały doniesienia Raportów Kinseya na temat homoseksualizmu, potwierdzające teorię, że około 10% mężczyzn to homoseksualiści. W rzeczywistości badacz unikał określeń homo-,bi-i heteroseksualista, wprowadzając  jednowymiarowy model orientacji seksualnej - siedmiostopniową skalę  twierdząc, że tak rozumiana seksualność może się zmieniać w ciągu życia, oraz że należy ją rozumieć nie tylko na poziomie fizycznym, ale również psychicznym (popęd, fantazje seksualne, itp.).
 
 
 

Jednowymiarowy model orientacji seksualnych 7 – stopniowa skala Kinsey'a
 
0- Osoba o nastawieniu heteroseksualnym, bez komponentu
 
homoseksualnego.
 
1- Osoba o nastawieniu zdecydowanie heteroseksualnym, jedynie
 
przypadkowy homoseksualizm.
 
2- Osoba o nastawieniu zdecydowanie heteroseksualnym, lecz z bardziej
 
niż przypadkowym homoseksualizmem.
 
3- Osoba o nastawieniu zarówno homoseksualnym jak i heteroseksualnym.
 
4- Osoba o nastawieniu zdecydowanie homoseksualnym, lecz z bardziej niż
 
przypadkowym heteroseksualizmem.
 
5- Osoba o nastawieniu zdecydowanie homoseksualnym, jedynie
 
przypadkowy heteroseksualizm.
 
6- Osoba o nastawieniu wyłącznie homoseksualnym. 
Wedle badań Kinseya, 46% mężczyzn "reagowało" na osoby obu płci w swym dorosłym życiu, a 37% miało przynajmniej jedno doświadczenie homoseksualne. 11,6% białych mężczyzn w wieku 20-35 lat zostało sklasyfikowanych jako osób o nastawieniu zarówno homo i jak i hetero.

10% amerykańskich mężczyzn było "mniej lub bardziej homoseksualnymi (5 i 6 w skali Kinseya) przez przynajmniej trzy lata między 16 a 55 rokiem życia".

 
7% niezamężnych kobiet w wieku 20-35 lat i 4% rozwiedzionych kobiet (w tym samym wieku) zostało sklasyfikowanych jako zarówno home i hetero. Wedle raportu, 2-6% kobiet okazało się "mniej lub bardziej homoseksualnymi", a 1-3% wyłącznie homoseksualnymi.
 
 
 
 
Masturbacja
 
92% mężczyzn i 62% kobiet przyznało, że się masturbuje. Spośród masturbujących się kobiet 45% stwierdziło, że w ten sposób jest w stanie osiągnąć orgazm w czasie krótszym niż trzy minuty.
 


Liczba stosunków małżeńskich
 
Średnia liczba stosunków małżeńskich podawana przez kobiety wynosiła: 2,8 raza w tygodniu w wieku ok. 20 lat, 2,2 raza w wieku lat trzydziestu i 1,0 raz w wieku pięćdziesięciu lat.
 


Stosunki pozamałżeńskie
 
Zdaniem Kinseya około 50% żonatych mężczyzn miewało pozamałżeńskie doświadczenia seksualne w okresie swego życia po ślubie. 26% zamężnych kobiet odbyło stosunek pozamałżeński przed ukończeniem czterdziestego roku życia.
Zachowania upodobania seksualne nastolatków
Zachowania upodobania seksualne
Medycyna Grzegorz Ledniowski
NIP: 6342546099
REGON: 160057326
Medycyna Agnieszka Ledniowska
NIP: 6412223161
REGON: 241108512
uropolska@gmail.com
A.D.2020
Wróć do spisu treści