konsultacje OnLine od 2011 r.

Przejdź do treści
Męski problem
męski problem
Zaburzenia natury seksualnej
Wstydliwe intymne sprawy
Problemy seksuologiczne
Brak popędu seksualnego u mężczyzn, obniżenie popędu seksualnego u mężczyzn

Objawy, kryteria rozpoznania, etiologia, leczenie.

F52- brak lub utrata potrzeb seksualnych
 
 
Popęd - określona potrzeba organizmu uruchamia ośrodkowy proces nerwowy, który odpowiada za określone reakcje organizmu zmierzające do zaspokojenia tej potrzeby

- zachowania autoerotyczne
- zachowania interpersonalne
- sny i fantazje
 
 
Libido - potrzeba płciowa, apetyt seksualny, potrzeba na seks, motywująca do podejmowania zachowań seksualnych i skupiająca uwagę na tym celu
 
 

 
 
Objawy braku popędu seksualnego u mężczyzn, obniżenia popędu seksualnego u mężczyzn:
 
 
1.Spełnione ogólne kryteria dysfunkcji seksualnej.
 
Osoba nie jest zdolna do uczestniczenia w związkach seksualnych odpowiednich do swoich pragnień
Dysfunkcja występuje często, lecz w pewnych sytuacjach może się nie ujawnić
Dysfunkcja występowała przez co najmniej 6 miesięcy
Dysfunkcji nie można przypisać innym zaburzeniom psychicznym i zaburzeniom zachowania wg ICD-10, ani schorzeniom somatycznym (jak zaburzenia endokrynologiczne czy farmakoterapii)
 
 
2.Brak lub utrata pożądania seksualnego, przejawiająca się zmniejszeniem zainteresowania tematami seksualnymi, myślenia o sprawach seksualnych z uczuciem pragnienia oraz zmniejszeniem wyobrażeń seksualnych.


3.Brak zainteresowania inicjowaniem aktywności seksualnej zarówno z partnerem, jak i w sytuacji masturbacji, co prowadzi do aktywności seksualnej o częstości wyraźnie mniejszej od oczekiwanej, biorąc pod uwagę wiek i okoliczności, lub o częstości bardzo znacznie obniżonej w porównaniu z poziomem poprzednio dużo wyższym.
 

 
Przyczyny braku popędu seksualnego u mężczyzn, obniżenia popędu seksualnego u mężczyzn:
 
 
1.Biologiczne:
 
Zaburzenia hormonalne, np. niedobór androgenów, hiperprolaktynemia.
 
Choroby ( cukrzyca, choroba reumatyczna, choroby serca, choroby nerek )
 
Wpływ leków ( psychotropowych, przeciwnowotworowych )
 
Uzależnienia
 
Uwarunkowania genetyczne i zaburzenia wrodzone
 
 
2.Psychiczne
 
Depresja
 
Lęk przed utratą kontroli, przyjemnością, zakochaniem się
 
Zaburzony obraz  własnego ciała
 
Czynniki urazowe, np. doświadczenie wykorzystania seksualnego
 
Ukryte cechy dewiacyjne, zaburzenia identyfikacji z płcią
 
Rygoryzm religijny, osobowość obsesyjno-kompulsywna, fobie seksualne
 
 
3.Partnerskie
 
Brak atrakcyjności partnerki
 
Konflikty w relacji
 
Więź ä typie bierno-agresywnym, zaburzenia komunikacji między partnerami
 
Brak motywacji do współżycia seksualnego
 
Uzależnienie od pornografii
 
 
Wg Lwa Starowicza w Polsce hipolibidemie ujawnia 14,7 % mężczyzn w wieku 40 lat, 27,2 % mężczyzn w wieku 44 lat  i  powyżej 50 roku życia 34 % mężczyzn.
 
 
 
Leczenie braku popędu seksualnego u mężczyzn, obniżenia popędu seksualnego u mężczyzn.
 
Leczenie ukierunkowane jest na usunięcie przyczyn:
 
- farmakoterapię
 
- psychoterapie indywidualną
 
- psychoterapie małżeńską
 
- urozmaicenie sztuki miłosnej
 
- metody treningowe
 
 
 
Medycyna Grzegorz Ledniowski
NIP: 6342546099
REGON: 160057326
Medycyna Agnieszka Ledniowska
NIP: 6412223161
REGON: 241108512
uropolska@gmail.com
A.D.2020
Wróć do spisu treści