konsultacje OnLine od 2011 r.

Przejdź do treści
Sprawcy nadużyć seksualnych, zgwałceń
 
 
Głównie mężczyźni (99%), wiek 17-30 lat, 80% zna swoje ofiary, 40-60% po alkoholu, 70% w dużych miastach, 85% zgwałcenia pojedyncze, 15% zbiorowe, 75% niskie wykształcenie, 50% patologia rodzinna.
 
Bez wzmożonego popędu, najczęściej bez dewiacji seks, heteroseksualni, brak internalizacji norm i zasad społecznych.
 
 

Najczęściej spotyka się 3 kwestie prowadzące do gwałtów:

 • błędy i braki wychowawcze
 • wczesne uświadomienie  seksualne w połączeniu z brakiem ilościowym i jakościowym doświadczeń w tej dziedzinie
 • czasem  osobowość patologiczna
 

-sprawcy kompensacyjni (kontrolujący niepewny): gwałt jest potwierdzeniem własnej wartości i poczucia męskości, niestety nie potwierdza im tego, bo jest oceniany negatywnie, w związku z czym powtarzają te zachowania, nie są agresywni. Planują gwałt, śledzą ofiarę, wybierają czas i miejsce. Zabierają trofea-przedmioty, ubranie. Nie są agresywni, protest ofiary może powodować, że się wycofa.
 
-sprawcy kontrolujący asertywni: chęć podbojów, sprawdzenia swojej męskości, a nie gratyfikacji seksualnej.
 
-sprawcy kontrolujący neurotyczni: rzadko planują gwałt, ofiarę znają, ataki są nieregularne, ofiar szukają w miejscach publicznych, wysoki poziom agresji i duże obrażenia u ofiary.
 
 
Czynniki ryzyka zgwałceń
 
 • urazowe doświadczenia: wykorzystanie seksualne w dzieciństwie, przemoc w rodzinie

 • czynniki socjalne i psychiczne: wrogość wobec kobiet, mity o gwałtach, akceptacja przemocy

 • czynniki sytuacyjne: np. alkohol
 
 


Sposób działania gwałcicieli:

 • zaskakiwanie -z krzaków wyskakuje i uderza
 • zagadywanie-zaczepki słowne
 • zastraszanie
 • podchodzenie-typuje ofiary, podąża za nimi jak zwykły przechodzień i atakuje
 • zakradanie się-do mieszkania przez okno, ofiara jest sama i śpi
 • uprowadzenie-porwanie, podstępem w ustronne miejsce, czasem nie jest sam
 • zamykanie w pomieszczeniu-zgwałcenie towarzyskie, zwabia ofiarę do mieszkania, podanie narkotyków-tabletki gwałtu, GHB, ketamina, na dyskotekach do napoju
 • wykorzystanie sytuacji ograniczenia lub wykluczenia obrony ofiary-domy opieki, poprawcze, pomocy społecznej.
 
 
 Przyczyny gwałtów:
 
*endogenne (wewnętrzne), np. brak partnera, nadpobudliwość seks, dewiacje, zboczenia seks, niedorozwój umysłowy, przyspieszony rozwój dojrzewanie fizyczne, przy braku dojrzałości psychicznej
 
*egzogenne, np. zmiany w obyczajowości-liberalizacja życia seks, agencje towarzyskie, skąpe ubrania, zmiany demograficzne - anonimowość, migracja ludzi, ucieczki z domu, szerzenie się subkultur, dysfunkcjonalność rodziny, anomalie socjalne - alkoholizm, narkomania, prostytucja, niedoskonałość profilaktyki społecznej i edukacji szkolnej
 
 
 Młodociani sprawcy przestępstw seksualnych

chłopcy – 90%, dziewczęta – 10%.
Średni wiek młodocianych przestępców seksualnych: 14-15 lat.
Pierwsze zachowania agresywne: w wieku 6-9 lat.
 
 
Ofiarami są:- dziewczynki w wieku 4-7 lat (większość ofiar) sprawcy preferencyjni (preferujący dzieci):
 
Ofiarami są:- chłopcy w wieku 7-8 lat (większość ofiar)
 
Penetracja- 60%, seks to droga do kontroli , karania i wyrażania złości- 42%
 Młodocianych sprawców przestępstw seksualnych charakteryzuje
 
1. Brak asertywności

2. Problemy w nauce (30% ma uszkodzenia OUN)

3. Trudności z kontrolą impulsów

4. Izolacja od rówieśników

 5. Braki w edukacji seksualnej

6. Zaburzenia poznawcze
- zaprzeczenia
-błędne informacje
- minimalizacja skutków swoich przestępczych zachowań seksualnych

7. Brak poczucia winy


Zaburzone fantazje seksualne
- od 16 roku życia (około 60-80%)
- od 10 roku życia


Sprawcy zabójstw seksualnych
 
 
- zabójca zorganizowany (przestępstwo zaplanowane, ofiara jest znana sprawcy, ofiara jest uosobieniem czegoś, miejsce zbrodni nacechowane jest kontrolą i dbałością o zacierania śladów przez sprawcę, ofiara może mieć jakieś życzenia przed śmiercią, powściągliwość sprawcy, agresywne czynności mają miejsce przed śmiercią, ukrycie ciała ofiary, ukrycie broni, którą dokonano zbrodni, przemieszczenie ciała ofiary lub jeszcze żywej ofiary)
 
 
- zabójca zdezorganizowany (przestępstwo spontaniczne, ofiara jest bezosobowa, minimalna rozmowa z ofiarą, miejsce zbrodni cechuje przypadkowość i niedbałość w zacieraniu śladów, nieoczekiwana przemoc wobec ofiary, brak/minimalna powściągliwość, czynności seksualne sprawcy mogą mieć także  miejsce po śmierci ofiary, ciało pozostawione na widoku, częste pozostawianie broni na miejscu zbrodni, pozostawienie ciała w miejscu zbrodni)
 
 
 
Podział Ronalda Holmesa
 
 
Wyróżnia on dwa rodzaje seryjnych zabójców na tle seksualnym:
 
- zabójcy popełniający morderstwa na tle lubieżnym (lust killer)
 
- zabójcy popełniający morderstwa w celu zapewnienia sobie silnych wrażeń (thrill killer).
 
 
 
Lust killer jest o wiele bardziej nastawiony na sam akt zabijania i stwarzaną przezeń możliwość niż zabójca żądny sensacji. Rzecz bowiem w tym, że oba te ro­dzaje seryjnych zabójstw na tle seksualnym „wybierają" osobnicy o nieco odmiennych cechach osobowości, a zwłaszcza innych formach aberracji seksualnych.
 
 
 
 
Pierwszym i podstawowym celem kierowanego żądzą seryjnego za­bójcy jest zaspokojenie tej żądzy. Osobnik taki albo nie potrafi w ogóle uzyskać zadowolenia seksualnego w normalnych warunkach, albo też prowadząc regularne (i w miarę normalne) życie seksualne, snuje cho­robliwe fantazje o perwersyjnie wymuszonej, bezwzględnej uległości partnerki, co w końcu znajduje ucieleśnienie w akcie morderstwa.
 

Celem podstawowym dla takiego typu seryjnego mordercy jest stosunek seksu­alny z totalnie zniewoloną kobietą. Cechą podstawową zaś to, że odbywa on często stosunki seksualne po zamordowaniu ofiary.
 
 
Dążąc do szybkiego zaspokojenia wynaturzonego popędu seksualne­go, lust killer nie zdradza większego zainteresowania w rozbudowaniu „teatru przestępstwa", w czym z kolei celuje drugi typ seryjnego zabójcy na tle seksualnym - nastawiony na przeżycie mocnych wrażeń.
 
U takiego osobnika seks jest jedynie „metodą w tym szaleństwie", wyrażającym się w mordowaniu atrakcyjnej seksualnie ofiary. Głównym celem zaś jest nie tyle spełnienie samego aktu seksualnego, ile sama „zabawa" z tym związana, w czasie której sprawca ma okazję wy­żyć się w wykazywaniu swej sprawności, siły i pomysłowości w wynajdy­waniu sposobów upokorzenia ofiary.
 
 
 Morderstwa popełniane zatem przez thrill killers są nie tylko o wiele bardziej zrytualizowane, ale i o wiele lepiej „oprzyrządowane"! Osobnicy tacy są bowiem często mistrzami w wymy­ślaniu tortur, potrafią także wynajdywać i konstruować nawet bardzo wyrafinowane narzędzia służące do tego bestialskiego procederu.
 
Bardzo istotną cechą morderstwa na tle seksualnym motywowanego pogonią za wrażeniami jest brak jakichkolwiek elementów nekrofilii (i to stanowi je­den z podstawowych czynników odróżniających ten typ od poprzedniego).
 
Zwłoki ofiary nie mogą podziwiać takiego osobnika, nie mogą się go bać ani nienawidzić - nie są więc dla niego seksualnie atrakcyjne!
 
 
 
Dosyć ważną cechą różnicującą oba omawiane typy seryjnych mor­derców na tle seksualnym jest to, że przedstawiciele typu kierowanego żądzą „polują" na ofiary w pobliżu swego miejsca zamieszkania i na niezbyt rozległym obszarze, podczas gdy mordercy nastawieni na mocne wrażenia odwrotnie, popełniają swe zbrodnie w miejscach oddalonych od własnych stron i często zmieniają tereny swych makabrycznych „łowów".
 
 
 
 
 
Zabójcy na tle seksualnym – czynniki ryzyka
 
 
1. Negatywne doświadczenia z okresu dzieciństwa:
 
-patologia rodzinna
 
-doznanie przemocy seksualnej
 
-kontakty kazirodcze
 
-wrogość między członkami rodziny
 
-stosowanie agresji we wzajemnych relacjach.
 
 
2. Stresy:
 
-przeżywanie agresji między rodzicami
 
-odrzucenie w roli partnera seksualnego
 
-ośmieszenie i lekceważenie przez osoby płci odmiennej
 
-izolowanie ze strony rówieśników.
 
 
3. Wpływ alkoholu:
 
-redukuje zahamowania i wyzwala zachowania przestępcze oraz dewiacyjne
 
-zmienia aktywność neuroprzekaźników, co wiąże się z rozwojem zachowań agresywnych
 
-może prowadzić do powstania hipoglikemii i zaburzeń fazy REM snu – co z kolei sprzyja rozwojowi drażliwości i agresywności
 
-przewlekła intoksykacja prowadzi do dysfunkcji kory mózgu, a w szczególności płata skroniowego, co również sprzyja patologii zachowania.
 
 
4. Cechy osobowości agresywno-impulsywnej.
 
 
5. Nieudane relacje małżeńskie, niepowodzenia w życiu seksualnym.
 
 
6. Fantazje i marzenia erotyczne pełne przemocy seksualnej.
 
 
7. Cechy wrogości, lęku, zagrożenia wobec osób płci odmiennej.
 
 
8. Potrzeba uzyskania gratyfikacji seksualnej bez wysiłku i natychmiast.
 
 
9. Czynniki biologiczne:
 
-uszkodzenia i choroby płata czołowego mózgu
 
-drobne uszkodzenia okołoporodowe mózgu
 
-guzy i urazy mózgu
 
-padaczka
 
-wysokie stężenie noradrenaliny
 
-wysokie stężenie testosteronu
 
-niedobór serotoniny
 
-zespół napięcia przedmiesiączkowego u kobiet
 
 
10. Narkomania i lekozależność.
 
Sprawcy gwałtów
Sprawcy nadużyć seksualnych
Medycyna Grzegorz Ledniowski
NIP: 6342546099
REGON: 160057326
Medycyna Agnieszka Ledniowska
NIP: 6412223161
REGON: 241108512
uropolska@gmail.com
A.D.2020
Wróć do spisu treści