konsultacje OnLine od 2011 r.

Przejdź do treści

Masturbacja dziecięca

Jest to podstawowa forma ekspresji seksualnej pojawiającej się u dzieci
Masturbacja dziecięca  jest to stymulowanie przez dziecko własnego ciała, głównie obszarów erogennych, i wywoływanie w ten sposób uczucia przyjemności.


Różnice od masturbacji osób dorosłych

Nazwa „masturbacja dziecięca” nawiązuje do aktywności osób dorosłych, ale różni się od masturbacji dorosłych przede wszystkim brakiem fantazji seksualnych i orgazmu.
 
Z badań wynika, że masturbuje się duży odsetek dzieci (40% - Beisert, 1991).
W innych badaniach liczba ta waha się od 10% do 85% (Lew-Starowicz, 2000).
 
 

Ekspresja seksualna dziecka
 
Zachowania seksualne dziecka są ściśle związane z jego rozwojem poznawczym, emocjonalnym i intelektualnym. Nie nastręczają też dziecku problemów, dopóty, dopóki nie nauczy się poznawać związanych z nimi ograniczeń.

Należy przyjąć, że pojawiają się w każdym wieku, natomiast ich formy i nasilenie mają związek z fazą rozwojową dziecka. W pełni rozwijają się w fazie edypalnej (wiek przedszkolny), kiedy dojrzałość poznawcza, emocjonalna i społeczna stwarzają stabilne dla nich podstawy. Również czynnik kulturowy ma wpływ na ekspresję tych zachowań.
W naszej kulturze przeważa raczej tendencja do tłumienia ekspresji seksualnej u dziecka.
 
Kryteria diagnostyczne, podział
 
 
Rozwojowa
 
Nastawienie na zaspokojenie przyjemności
 
Powtarzalny schemat
 
Przemija wraz z upływem czasu
 
Niejawna, ukrywana
 
Nie uszkadza ciała
 
Brak uporczywości, podatna na wpływ
 
 

Eksperymentalna
 
Nastawienie na zaspokojenie ciekawości
 
Brak stałego schematu
 
Przemija po interwencji
 
Jawna, nieukrywana
 
Może powodować uszkodzenia ciała
 
Brak uporczywości, podatna na wpływ
 

  
Instrumentalna
 
Nastawienie na zaspokojenie innej potrzeby
 
Powtarzalny schemat
 
Przemija po zaspokojeniu sfrustrowanej potrzeby
 
Jawna, demonstracyjna
 
Rzadko powoduje uszkodzenia ciała
 
Uporczywe trwanie, aż do usunięcia przyczyny
 

 
Masturbacja rozwojowa
 
Najbardziej powszechny rodzaj masturbacji.
Jej celem jest dostarczenie sobie przyjemności płynącej ze stymulacji obszarów erogennych, ma gratyfikujący dla dziecka charakter. Dziecko po odkryciu jakiegoś przyjemnego dla siebie sposobu pobudzania powraca do niego.

Mogą temu towarzyszyć oznaki fizjologicznego pobudzenia, podobne jak u osoby dorosłej doświadczającej pobudzenia seksualnego. Pomimo, iż ten rodzaj masturbacji jest gratyfikujący dla dziecka zazwyczaj przemija samoistnie wraz  z zakończeniem fazy edypalnej rozwoju psychoseksualnego.
 
 
 
Masturbacja eksperymentalna
 
Jej celem jest poznawanie własnego ciała, badanie jego reaktywności, a efektem ubocznym przeżywanie przyjemnych doznań (nie jest to bowiem celem tego typu masturbacji).

Podczas badania swojego ciała i odkrywania np. swojej łechtaczki, czy penisa dziecko może także używać przedmiotów i bywa to niebezpieczne dla jego zdrowia (np. wkładanie różnych przedmiotów do pochwy). Jedynie w tym zakresie (zagrożenia dla zdrowia) wykracza poza normę.  Również ta forma wygasa samoczynnie po okresie edypalnym.
 
 
 
Masturbacja instrumentalna
 
Pełni funkcję mechanizmu nagradzania albo zastępczego zaspokajania innych potrzeb.

Jest ona sygnałem problemu, z którym dziecko nie potrafi sobie poradzić – uogólnionego stresu; zastępczego zaspokajania konkretnej potrzeby; przyciągnięcie uwagi otoczenia. Taki rodzaj masturbacji może być także objawem wykorzystania seksualnego, wykracza także poza normę rozwojową, występuje u dzieci w różnym wieku (także poza okresem edypalnym).
 
 
 
 
Masturbacja u dzieci
Masturbacja dziecięca
Medycyna Grzegorz Ledniowski
NIP: 6342546099
REGON: 160057326
Medycyna Agnieszka Ledniowska
NIP: 6412223161
REGON: 241108512
uropolska@gmail.com
A.D.2020
Wróć do spisu treści