konsultacje OnLine od 2011 r.

Przejdź do treści

Relacja dziecka, nieletniego dotycząca wykorzystania seksualnegoKryteria ogólne:
 
Struktura logiczna – ocena zeznania pod kątem spójności wewnętrznej (czy nie występują rozbieżności między detalami)
 
Zeznanie nieustrukturalizowane – jeśli jest możliwość zebrania swobodnego wywiadu z wykorzystanym dzieckiem, dziewczynką, chłopcem, nastolatkiem, to takie zeznanie, w którym wystąpiła struktura logiczna, wskazuje na prawdomówność ofiary; dlatego kryteria 1 i 2 należy rozpatrywać łącznie
 
Liczba detali – w wypadku zeznania fałszywego liczba ta jest mniejsza, niż w przypadku zeznań prawdziwych; należy tu brać pod uwagę wiek osoby wykorzystanej seksualnie, stopień jego rozwoju poznawczego oraz rodzaj zdarzenia (czy było ono jednokrotne, czy wielokrotne)Kryteria Szczegółowe:
 
Osadzenie kontekstualne – powiązane z rozkładem dnia, wydarzeniami zewnętrznymi, nawykami – osadzenie w czasie i miejscu
 
Opisy interakcji – wskazane związku przyczynowo – skutkowego w łańcuchu interakcji miedzy sprawcą a ofiarą (muszą tu wystąpić co najmniej trzy elementy, np. ściągnął mi spódniczkę – broniłam się – wtedy mnie uderzył)
 
Odtworzenie rozmów – dosłowne cytowanie wypowiedzi
 
Niespodziewane komplikacje – podawanie przeszkód udaremniających zajście wykorzystania seksulanego, np. „I wtedy ktoś zastukał do drzwi...”
 
Detale niezwykłe– wskazują na osobliwość przebiegu zdarzenia, którego prowadzący wywiad standardowo się nie spodziewa (przypadek szczególny: konfabulacje)
 
Detale niezrozumiane – nie zrozumienie jest tu relatywne do wieku; jest to czysty, zjawiskowy opis zdarzenia bez podawania fachowej terminologii; często współwystępują z wątpliwościami co do stanu psychicznego/fizycznego sprawcy, np. „I myślę, że był chory, bo potem tak ciężko dyszał”
 
Detale zbyteczne – takie, które nie są istotne dla oskarżenia, ale podawane wraz z istotnymi szczegółami tworzą osadzenie kontekstualne
 
Odniesienie do związków zewnętrznych (w kontekście seksualnym) – np. odniesienia do innych osób „Mówił mi o innych kobietach, z którymi to robił”
 
Opisy stanów psychicznych – swoich: u dzieci małych – określenia stanów fizycznych lub uczuć; u dzieci większych – pełny opis sytuacji psychicznej, w której się znalazły; sprawcy (wnioskowanych)
 
 
Kryteria motywacyjne
 

Korekty spontaniczne i uzupełnienia
 
Spontaniczne stwierdzenie braku pamięci fragmentu zajścia
 
Wątpliwości wobec własnych zeznań – bronienie sprawcy lub też wątpliwości, czy jestem dość wiarygodny
 
Samoobwinianie - „...wiem, że nie powinnam była z nim tam iść...” - musi spontanicznie wychodzić z ofiary
 
Przebaczenie sprawcy - „...wiem, że nie chciał zrobić mi krzywdy. Był taki smutny. Czy on pójdzie do więzienia?”dziewczynka, chłopiec wykorzystane seksualnie
Dziecko wykorzystane seksualnie
Medycyna Grzegorz Ledniowski
NIP: 6342546099
REGON: 160057326
Medycyna Agnieszka Ledniowska
NIP: 6412223161
REGON: 241108512
uropolska@gmail.com
A.D.2020
Wróć do spisu treści