konsultacje OnLine od 2011 r.

Przejdź do treści
bolesny seks
Ból podczas stosunku płciowego
Ból w czasie stosunku płciowego


Dyspareunia psychogenna u kobiet.
Objawy, kryteria rozpoznania, etiologia.
 

 
Muszą być spełnione ogólne kryteria dysfunkcji seksualnej (F52).
 
G1. Osoba nie jest zdolna do uczestniczenia w związkach seksualnych odpowiedni do swoich pragnień.
 
G2. Dysfunkcja występuje często, lecz w pewnych sytuacjach może się nie ujawnić.
 
G3.Dysfunkcja występowała przez co najmniej 6 miesięcy.
 
G4. Dysfunkcji zupełnie nie można przypisać innym zaburzeniom psychicznym i zaburzeniom zachowania wg ICD-10, ani schorzeniom somatycznym (jak zaburzenia endokrynologiczne) czy farmakoterapii.
 
DYSPAREUNIA   F52.6


 
Dyspareunia (ból w czasie stosunku) występuje zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, często jest spowodowana miejscowym stanem patologicznym i powinna być wówczas odpowiednio zakwalifikowana. Rozpoznaniem dyspareunii nieorganicznej posługujemy się tylko wtedy, gdy nie stwierdza się innej pierwotnej dysfunkcji seksualnej (np. pochwicy lub suchości pochwy).
Dyspareunia psychogenna nie obejmuje: dyspareunia organiczna (N94.1)
 
 

Odczuwanie bólu w trakcie stosunku
 
- Współżycie jest bolesne , ale stopień dyskomfortu nie uniemożliwia penetracji
 
- Dolegliwości bólowe uniemożliwiają zazwyczaj współżycie
 
- Całkowita apareunia
 
Zdecydowanie częściej spotykana u kobiet
Odczuwany jest ból u wejścia do pochwy, albo przez cały czas trwania stosunku, albo tylko wtedy, gdy dochodzi do głębokiej penetracji pochwy przez członek.
 
Przyczyną zaburzenia nie jest pochwica ani niedostateczne zwilżanie. Dyspareunię pochodzenia organicznego należy klasyfikować stosownie do warunkującego ją zaburzenia
 
 

Etiologia Psychiczna
 
Ból jako obrona przed spółkowaniem z konkretnym partnerem (sposób unikania) -dyspareunia wybiórcza
 
Ból jako obrona przed spółkowaniem w ogóle - dyspareunia uogólniona
 
Ból jako wynik lęku przed doznaniem bólu (po przeżytym bólu z przyczyn fizycznych, bądź psychicznych) – dyspareunia wtórna, uogólniona
 


Czynniki psychologiczne
 
Depresja
 
Unikanie zranienia
 
Drażliwość
 
Somatyzacja bólu
 
Niskie poczucie swojej seksualnej wartości
 
Mniejsza liczba stosunków płciowych
 
Mniejszy poziom pobudzenia i przyjemności
 
Rzadkie orgazmy
 
 

Etiologia seksualna
 
Hamowane podniecenie seksualne
 
brak lubrykacji
 
dyskomfort z przyczyn fizycznych
 


 
Dyspareunia - Diagnostyka
 
1. Badanie podmiotowe
 
wywiad psychologiczny
 
wywiad lekarski
 
wywiad seksuologiczny
 
- kiedy pojawił się ból
 
- jak często występuje
 
- na jakim etapie kontaktu seksualnego
 
- pieszczoty
 
- penetracja
 
- spółkowanie
 
- orgazm
 
- po spółkowaniu
 
- jak długo się utrzymuje
 
- wpływ pozycji spółkowania na pojawienie się bólu i jego intensywność

 
2. Badanie przedmiotowe
 
- badanie ginekologiczne na fotelu
 

3. Badanie dodatkowe
 
- USG
 
- CT
 
- Hormonalne
 
Ból nie wyklucza ani możliwości podniecenia, ani możliwości orgazmu
 
 


Leczenie bólu przy stosunku płciowym
 
Desensytyzacja lęku
 
Invitro – relaksacja + hipnoza
 
Invivo – relaksacja + uczenie rozluźnienia + wprowadzanie narzędzi do pochwy
 
Trening behawioralny – w układzie partnerskim – stopniowe uczenie się kontaktu seksualnego
 
Trening masturbacyjny – po dokładnym instruktażu
 
Farmakoterapia
 
Leki przeciw depresyjne
 
Yohimbina (działa na podwzgórze – dokrwienie w obrębie miednicy małej)
 
HTZ
 
Lubrykanty (żele KY, TOP, FEMINUM)
 
 
 
 

Objawowa dyspareunia u kobiet; objawy, etiologia.


Dyspereunia u kobiet - to stały lub okresowy ból narządów płciowych kobiety przed stosunkiem, w czasie jego trwania lub po nim. Zaburzenie dotyczy co 10 kobiety, a jego częstość  gwałtownie narasta po menopauzie.
 


Typowymi lokalizacjami bólu są:
 
srom, przedsionek pochwy i pochwa.
 
W sromie typową przyczyną bólu są:
 
stany zapalne, vulvodynia, zmiany zanikowe, uczulenia.

 
W przedsionku pochwy typową przyczyną bólu są:
 
choroby przenoszone drogą płciową, bóle wiążące się z operacjami, porodem, urazami pochwy, zmiany zanikowe w pochwie, pochwica, uczulenia
 

Głęboko w pochwie typową przyczyną bólu są:
 
wady wrodzone, choroby: infekcje, endometrioza, guzy, zespół nadwrażliwego jelita, torbiele.
 


Dyspereunia u kobiet może mieć również podłoże psychogenne.
 
Udokumentowano stały lub okresowy ból narządów płciowych kobiety przed stosunkiem wskutek zaburzonych relacji partnerskich, urazów i szoków seksualnych, błędnej sztuki miłosnej, praktyk masochistycznych, depresji, zaburzeń osobowości, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, rygoryzmu religijnego.
 
 

Etiologia somatyczna:
 
stany zapalne w obrębie sromu, przedsionka pochwy i pochwy
 
endometrioza
 
stany zapalne w obrębie przydatków (np. zapalenie jajników)
 
bolesność w obrębie blizny po episiotomii
 
Zapalenie sromu i pochwy
 
zakażenie drobnoustrojami
 
kandydoza sromu i pochwy
 
opryszczka
 
cukrzyca
 
ciąża
 
antybiotykoterapia, szczególnie o szerokim spectrum działania
 
odczyny alergiczne
 
podrażnienia chemiczne
 
lokalne przegrzanie
 
lokalne zawilgocenie (np. przy nietrzymaniu moczu)
 
okres pomenopauzalny
 
zanikowe zapalenie pochwy
 
stany po naświetlaniu
 
stany zapalne w obrębie przydatków, przymacicza
 
zapalenie cewki moczowej
 
zapalenie pęcherza
 
choroby zapalne jelit
 
zapalenie odbytnicy
 
Gruczolistość
 
więzadeł krzyżowo-macicznych
 
jajników
 
ścian miednicy małej
 
pochwy
 
Guzy jajnika i inne w miednicy małej
 
Mięśniaki macicy
 
Wady wrodzone w obrębie pochwy
 
Zaburzenia statyki narządów miednicy małej (unieruchomienie macicy w tyłozgięciu wskutek endometriozy)
 
Bolesność w obrębie blizny po episiotomii
 
Stomia i inne operacje w obrębie miednicy małej (30% kobiet ma dyspareunię)
 
Guzki krwawnicze
 
 
 

Leczenie dyspareunii u kobiet

 
1. Farmakoterapia - zmiany zapalne, choroby , leki przeciw bólowe
 
Miejscowo krem z ESTRIOLEM
 
Wstrzyknięcia interferonu do zmian chorobowych
 
Nitrogliceryna
 
Leki antyhistaminowe
 
Lidokaina – powoduje znieczulenie w obrębie przedsionka pochwy
 
Ketoconazole lub fluconazole ( pacjentki z pozytywnym wynikiem hodowli Candida
 
Bromcriptine
 
Chlorowodorek dezypraminy
 
Yohimbina (działa na podwzgórze – dokrwienie w obrębie miednicy małej)
 
HTZ
 
Lubrykanty (żele KY, TOP, FEMINUM)


 
2.Biofeedback
 
Przy znacznym napięciu mięśni dna miednicy
 
Botox, tymczasowo paraliżuje mięśnie
 
Sonda do pochwy w celu nauki kontroli relaksacji mięśni dna miednicy
 
3. Metody chirurgiczne - wady wrodzone zmiany anatomiczne ( około 90% pac jętek zadowolona z wyników)
 
4. Metody treningowe – przebyte urazy, fobie, lęki
 
5. Psychoterapia
 
 
 
 
 
Dyspareunia psychogenna u mężczyzn; objawy, kryteria rozpoznania, etiologia.                                                                                                                                         
 


Dyspareunia F52.6
 
Pareunia – leżeć obok siebie w łóżku
 
Dys – trudny, zaburzony, bolesny
 
Bolesne współżycie


 
G1. Osoba nie jest zdolna do uczestniczenia w związkach seksualnych odpowiedni do swoich pragnień.
 
G2. Dysfunkcja występuje często, lecz w pewnych sytuacjach może się nie ujawnić.
 
G3.Dysfunkcja występowała przez co najmniej 6 miesięcy.
 
G4. Dysfunkcji zupełnie nie można przypisać innym zaburzeniom psychicznym i zaburzeniom zachowania wg ICD-10, ani schorzeniom somatycznym (jak zaburzenia endokrynologiczne) czy farmakoterapii


 
Dyspareunia nieorganiczna F52.6
 
Spełnione ogólne kryteria dysfunkcji seksualnej (F52).
 
Ponadto, u kobiet:
 
B. Odczuwany jest ból u wejścia do pochwy, albo przez cały czas trwania stosunku, albo tylko wtedy, gdy dochodzi do głębokiej penetracji pochwy przez członek.
 
C. Przyczyną zaburzenia nie jest pochwica ani niedostateczne zwilżanie. Dyspareunię pochodzenia organicznego należy klasyfikować stosownie do warunkującego ją zaburzenia.


 
Ponadto, u mężczyzn:
 
B. Ból lub dyskomfort przeżywane w czasie reakcji seksualnej (należy starannie odnotować czas wystąpienia oraz dokładne umiejscowienie bólu).
 
C. Dyskomfort nie wynika z miejscowych czynników somatycznych. Jeżeli one występują, dysfunkcję należy klasyfikować inaczej.
 
Etiologia psychiczna
 
1.1. Ból jako obrona przed spółkowaniem z konkretnym partnerem (sposób unikania) -dyspareunia wybiórcza
 
1.2. Ból jako obrona przed spółkowaniem w ogóle - dyspareunia uogólniona
 
1.3. Ból jako wynik lęku przed doznaniem bólu (po przeżytym bólu z przyczyn fizycznych, bądź psychicznych) – dyspareunia wtórna, uogólniona
 
2.Etiologia seksualna
 
Hamowane podniecenie seksualne   →brak rubrykacji   →  dyskomfort z przyczyn fizycznych
 
2.2. Przeżyte zgwałcenie
 
2.3. Wykorzystanie seksualne w dzieciństwie                                                                         
 
3. Somatyczne przyczyny bólu podczas spółkowania u kobiet
 
3.1. Zapalenie sromu i pochwy
 
zakażenie drobnoustrojami
 
kandydoza sromu i pochwy
 
opryszczka
 
cukrzyca
 
ciąża
 
antybiotykoterapia, szczególnie o szerokim spectrum działania
 
odczyny alergiczne
 
podrażnienia chemiczne
 
lokalne przegrzanie
 
lokalne zawilgocenie (np. przy nietrzymaniu moczu)
 
okres pomenopauzalny
 
zanikowe zapalenie pochwy
 
stany po naświetlaniu
 
3.2. Stany zapalne w obrębie przydatków, przymacicza
 
3.3. Zapalenie cewki moczowej
 
3.4. Zapalenie pęcherza
 
3.5. Choroby zapalne jelit
 
3.6. Zapalenie odbytnicy
 
3.7. Gruczolistość
 
3.7.1. Więzadeł krzyżowo-macicznych
 
3.7.2. Jajników
 
3.7.3. ścian miednicy małej
 
3.7.4. pochwy
 
3.8. Guzy jajnika i inne w miednicy małej
 
3.9. Mięśniaki macicy
 
3.10. Wady wrodzone w obrębie pochwy
 
3.11. Zaburzenia statyki narządów miednicy małej (unieruchomienie macicy w tyłozgięciu wskutek endometriozy)
 
3.12.  Bolesność w obrębie blizny po episiotomii
 
3.13. Stomia i inne operacje w obrębie miednicy małej (30% kobiet ma               dyspareunię)
 
3.14. Guzki krwawnicze
 
3.15. Leki
 
Bromcriptine
 
Chlorowodorek dezypraminy
 
4. Dyspareunia u mężczyzn
 
Niezwykle rzadka i niezwykle uporczywa
 
Etiologia psychiczna
 
Konflikt intrapsychiczny  związany  z aktywnością seksualną
 
1.1.Orientacja egodystoniczna
 
1.2.Zaburzone preferencje seksualne
 
1.3.Poczucie winy
 
1.4.Zaburzenia lekowe
 
2. Somatyczne przyczyny bólu u mężczyzn podczas spółkowania
 
2.1.Choroba Peyroniego
 
2.2.Choroby prostaty
 
2.3.Opryszczka narządów płciowych
 
2.4.Rzeżączka
 
2.5.Bolesna ejakulacja
                     
 
5. Dyspareunia - diagnostyka
 
1. Badanie podmiotowe
 
wywiad psychologiczny
 
wywiad lekarski
 
wywiad seksuologiczny
 
- kiedy pojawił się ból
 
- jak często występuje
 
- na jakim etapie kontaktu seksualnego
 
- pieszczoty
 
- penetracja
 
- spółkowanie
 
- orgazm
 
- po spółkowaniu
 
- jak długo się utrzymuje
 
- wpływ pozycji spółkowania na pojawienie się bólu i jego intensywność
 
2. Badanie przedmiotowe
 
- badanie ginekologiczne na fotelu
 
3. Badanie dodatkowe
 
- USG
 
- CT
 
- Hormonalne
 
 
Ból nie wyklucza możliwości podniecenia ani możliwości orgazmu
 
 
 
Medycyna Grzegorz Ledniowski
NIP: 6342546099
REGON: 160057326
Medycyna Agnieszka Ledniowska
NIP: 6412223161
REGON: 241108512
uropolska@gmail.com
A.D.2020
Wróć do spisu treści